Uvjeti prodaje

BRZA DISTRIBUCIJA d.o.o.
Bosutska 9, 10 000 Zagreb
OIB: 34663356587

Uvjeti kupovine i korištenja web stranice tipsy.hr

Molimo Vas da kao korisnici u nastavku pažljivo pročitate uvjete kupovine i korištenja web stranice tipsy.hr (dalje: Opći uvjeti) prije kupovine na web stranici https://tipsy.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Uvjetima kupovine i korištenja stranice te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

OPĆE ODREDBE

Web stranica https://tipsy.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Brza Distribucija d.o.o.. Navedena tvrtka omogućava korištenje usluga, sadržaja i proizvoda internetske trgovine https://tipsy.hr koje je regulirano ovim Općim uvjetima.

Opći uvjeti propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice https://tipsy.hr. Korištenjem web stranice, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima te pristaju na korištenje web stranice https://tipsy.hr u skladu s njima.

Pristup na internetske stranice https://tipsy.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole tvrtke Brza Distribucija d.o.o. koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.
Sve fotografije, slike te sadržaj prikazan na stranicama zaštićen je i tvrtka Brza Distribucija d.o.o. zadržava jedinstveno pravo na njegovo korištenje.
Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Brza Distribucija d.o.o.
Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki BRZA DISTRIBUCIJA d.o.o. te ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u stalnom ili privremenom posjedu gore navedene tvrtke.

Brza Distribucija d.o.o. obvezuje se na poslovanje u skladu sa legitimnim zakonima važećim na području Republike Hrvatske.
Izričito je zabranjena uporaba tuđih korisničkih podataka dobivenih kod registracije ili korisničkog računa.
Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje web stranice https://tipsy.hr za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).
U slučaju kršenja odredbi Općih uvjeta iz ovog poglavlja, Brza Distribucija d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

TEMELJNI POJMOVI

Kupci trgovine mogu biti sve pravne i fizičke osobe.
Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca.

OSOBNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST

Kupcem se smatraju sve punoljetne i poslovno sposobne osobe koje prihvaćaju navedene uvjete.
Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje su uneseni prilikom registracije, registrirani korisnik može pristupiti svojem korisničkom računu, pravovremeno ažurirati podatke, te time nas obavijestiti o nastalim promjenama.
Tvrtka Brza Distribucija d.o.o. obvezuje se na zaštitu podataka kupaca te da će ih koristiti samo u svrhu izvršenja ugovornih obveza prodaje. Kupac u svakom trenutku može pristupiti svome korisničkom računu i svojim podacima te promijeniti opće podatke i pristupnu lozinku.
Brza Distribucija d.o.o. obvezuje se na isporuku sukladno traženjima kupaca prema trgovini sukladno podacima koje kupac navodi u svojem korisničkom računu ili prilikom naručivanja proizvoda.

UVJETI KUPOVINE

Tipsy.hr je platforma putem koje prodaju provjereni prodavači. Uvjetima kupovine se uređuju međusobni odnosi između Kupca i tvrtke Brza Distribucija d.o.o. u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovara i povrat robe, zaštitu osobnih podataka i drugih pitanja vezanih za korištenje web stranice https://tipsy.hr i online kupovine.
Uvjeti kupovine primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem https://tipsy.hr, a ne i kada je kupac kupio proizvode na neki drugi način (kao na primjer: neposredno od proizvođača, dobavljača ili sl.).Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste stariji od 18 godina života i da imate punu poslovnu sposobnost ili da ste sukladno članku 117. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli sklapanjem braka prije punoljetnosti te da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete. Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova. Za postupanje suprotno ovim odredbama tvrtka Brza Distribucija d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

CIJENA

Brza Distribucija d.o.o. obvezuje se jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).
Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om, odnosno jedinstvenoj europskoj valuti (€) s PDV-om, sukladno tečaju HNB-a u trenutno konverzije prikaza valute. Cijene su podložne promjenama.

U slučaju plaćanja virmanskom uplatom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.
Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno. Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, tvrtka Brza Distribucija d.o.o. može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Korisnicima ili samo točno specificiranoj skupini korisnika. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani na stranici proizvoda.
Nakon isteka roka akcijske prodaje, tvrtka Brza Distribucija d.o.o. neće primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

NAČIN PLAĆANJA

BRZA DISTRIBUCIJA omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta ili prilikom preuzimanja:
1. Kreditnim i debitnim karticama

Plaćanje na ovaj način može se ostvariti jedino putem Visa, Mastercard i Maestro karticama. Plaćanje je moguće jedino jednokratno, bez mogućnosti obročne otplate. Online plaćanje se vrši putem sustava © Web Secure Payment Gateway sustava .

2. Gotovinskim plaćanjem pri preuzimanju.

3. Online plaćanje putem sustava KEKS Pay.

Načine plaćanja uređuje vlasnik platforme i moguće su nedostupnosti ili isključenja pojedinih načina plaćanja.

PROCES NARUDŽBE I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod isključivo kao registrirani. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Narudžba se smatra zaprimljenom:
• u slučaju plaćanja kreditnom/debitnom karticom ili sustavom KEKS Pay putem internetske trgovine u trenutku kada https://tipsy.hr dobije potvrdu predautorizacije kartice kupca na iznos narudžbe
• U trenutku kada je narudžba zaprimljena, Brza Distribucija d.o.o. će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod uspješno naručen.
• Ukoliko kupac ne dobije obavijest iz prethodnog stavka, preporuča se provjera:
• datoteke za neželjenu poštu u e-mail korisničkom računu
• popunjenosti ulazne pošte i nemogućnosti primanja nove
• da li se artikli nalaze u košarici nakon prijave na stranicu https://tipsy.hr te ako nisu u tom slučaju kupac treba ponovite proces naručivanja

U slučaju plaćanja kreditnom/debitnom karticom ili sustavom KEKS Pay, putem internetske trgovine ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada https://tipsy.hr dobije potvrdu predautorizacije kartice kupca na iznos narudžbe te kada zaposlenik tvrtke Brza Distribucija d.o.o. prilikom pakiranja robe potvrdi da je naručeni proizvod raspoloživ na skladištu.
Nakon što je na skladištu proizvod zapakiran, Brza Distribucija d.o.o. će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca da je kupio proizvod te da je proizvod poslan.

U slučaju plaćanja gotovinom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku preuzimanja naručenih artikala i odgovarajućeg računa te isplatu u kunama(HRK).

U slučaju plaćanja sustavom KEKS Pay ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada https://tipsy.hr dobije potvrdu predautorizacije aplikacije na iznos narudžbe te kada zaposlenik tvrtke Brza Distribucija d.o.o. prilikom pakiranja robe potvrdi da je naručeni proizvod raspoloživ na skladištu. VIše o uvjetima plaćanja KEKS Pay saznaj OVDJE.

RJEŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA
Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem – sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

ONLINE RJEŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka: ovdje (LINK)

ISKLJUČENJE IZ UPORABE I NAKNADA ŠTETE

BRZA DISTRIBUCIJA je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://tipsy.hr ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito: kopira sadržaj objavljen na https://tipsy.hr te ga objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja, lobira ili utječe na oglašivače-prodavatelje sa https://tipsy.hr da se oglašavaju na nekim drugim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira i nudi im svoje usluge ili usluge trećih osoba.

BRZA DISTRIBUCIJA, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. BRZA DISTRIBUCIJA će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike i poslovne suradnike.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

BRZA DISTRIBUCIJA ne odgovara:
• za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora za dostupnost i funkcioniranje stranice https://tipsy.hr u svakom trenutku
• za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu
• za zakonitost korištenja stranice https://tipsy.hr od strane trećih osoba
• za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja na https://tipsy.hr koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa https://tipsy.hr, odnosno zbog informacija na ovim stranicama.
• za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi.
• za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje https://tipsy.hr može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s https://tipsy.hr niti podupiranja takvih stranica od strane tvrtke Brza Distribucija d.o.o.

PROMJENE

Brza Distribucija d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice https://tipsy.hr. Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. Brza Distribucija d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

NADLEŽNOST

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://tipsy.hr ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

POVRAT I REKLAMACIJE (PRIGOVORI)

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne može oštetiti.
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah je dužan uputiti reklamacije jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.
Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti tvrtki Brza Distribucija d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju tvrtki Brza Distribucija d.o.o. i to e-mailom na [email protected] ili pismeno na adresu Oreškovićeva 8/1,10000 Zagreb, dok je Brza Distribucija d.o.o. dužan u roku od 15 dana odgovoriti od dana zaprimanja prigovora sukladno čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
• isporuka robe koja nije naručena
• isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.
Brza Distribucija d.o.o. prihvatiti će povrat reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju opravdane reklamacije troška zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi ugovorni partner tvrtke Brza Distribucija d.o.o. koji je distributer/proizvođač spornog proizvoda.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:
• ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje,
• ako je bila otpečaćena nakon dostave,
• ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
• ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (adresa na koju će se slati), telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca.
Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Brza Distribucija d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat novca koji je primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada Brza Distribucija d.o.o. roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.
Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

KUPNJA ALKOHOLNIH PIĆA

Kupnja alkohola dozvoljena je isključivo osobama starijima od 18 godina na području republike Hrvatske.

DOSTAVA

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske i Europske Unije, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave.
Dostava na području Republike Hrvatske i Europske Unije obavlja se putem dostavne službe koju je odabrala tvrtka Brza Distribucija d.o.o.
U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ukoliko nije drukčije naznačeno (naznaka „besplatna dostava“).
Brza Distribucija d.o.o. se obavezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 3-5 dana od dana sklapanja ugovora.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.
Kada tvrtka Brza Distribucija d.o.o. putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu odnosno primatelju, kupac odnosno primatelj je dužan preuzeti potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

KLUB LOJALNOSTI

Za svakog frenda kojeg pozoveš na Tipsy i koji obavi kupnju častimo te sa 2000 bodova (40 kn) popusta za tvoju iduću narudžbu. Za registraciju korisnika dajemo 2000 bodova (40 kn). Da bi se moglo iskoristiti ovih 40 kn narudžba mora biti iznad 300 kn.