Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja će biti izražena u Hrvatskoj valuti. Iznos za koji će biti terećena Vaša kreditna kartica se određuje kroz konverziju cijene iz Euro u Hrvatsku kunu prema trenutnom tečaju Hrvatske Narodne Banke. Kod terećenja Vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u Vašu lokalnu valutu prema tečaju Udruge kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu iskazanu na našoj Internet stranici.